Założenie Oddziału

W dniu 22 lutego 1997r. , w Miasteczku Śl. odbyło się zebranie założycielskie i wyborcze Oddziału 0382 Miasteczko Śl. PZHGP.

Komitet założycielski na zebranie zaprosił kol.:
1. Kazimierz Ludyga - vice Prezes Okręgu PZHGP.
2. Andrzej Ficek - Prezesa rej. Piekary Śl. PZHGP.
3. Joachim Sorychta - Prezesa Oddziału Tarnowskie Góry.
4. Jan Kaczmarek - Presesa ds. fin. Oddziału Tarnowskie Góry.

W imieniu Komitetu Założycielskiego, zebranie otworzył hasłem „Dobry Lot” kol. Józef Tkocz., witając zaproszonych gości i kolegów hodowców. Na prowadzącego zebranie zaproponował kol. Ludygę Kazimierza, którego kandydaturę przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek zebrania:
1. Wybór protokulanta
2. Wybór Komisji Mandatowej
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór Zarządu Prezesa
5. Wybór Zarządu Oddziału
6. Wybór Komisji Rewizyjnej
7. Wybór Sądu Koleżeńskiego
8. Wolne Wnioski
9. Zakończenie.

Na protokulanta zaproponowano kol. Henryka Celarego, na członków komisji mandatowej kol. Jana Kaczmarka, kol.Joachima Sorychtę i kol.Andrzeja Ficka. Zebrani podjęli uchwałę, że komisja mandatowa będzie również komisją skrutacyjną. Zaproponowane kandydatury jak również propozycję przekształcenia komisji mandatowej w skrutacyjną w jawnym głosowaniu, zaakceptowano jednogłośnie. Komisja mandatowa stwierdziła, że w zebraniu na 57 członków, uczestniczy 44. Następnie prowadzący zebranie zaproponował podanie kandydatów na Prezesa Oddziału. Uczestnicy zebrania podali kandydatury: 1. kol. Józef Tkocz 2. kol. Andrzej Brol W tajnym głosowaniu kol. Andrzej Brol otrzymał 16 głosów, kol. Józef Tkocz 28 głosów i został ogłoszony Prezesem Oddziału. Po wybraniu Prezesa przystąpiono do wyboru: zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.
Głosowanie odbyło się w trybie tajnym.

Do Zarządu zaproponowano kandydatury:
1. Leonard Bednarek – 26 głosów
2. Andrzej Brol - 30 głosów
3. Henryk Celary - 43 głosów
4. Waldemar Kurc - 30 głosów
5. Roman Matysik - 31 głosów
6. Gebhard Pluta - 27 głosów
7. Zygmunt Respondek - 33 głosów
8. Wawrzyniec Widera - 39 głosów

Do Zarządu nie weszli: Leonard Bednarek i Gebhard Pluta.

W ramach wybranego Zarządu, jego członkowie ustalili, że:
1. Vice prezesem ds. organizacji lotów zostaje kol. Andrzej Brol, który będzie równocześnie sprawował funkcję I z-cy Prezesa.
2. Vice Prezesem ds. gospodarczych zostaje kol. Roman Matysik.
3. Vice Prezesem ds. finansowych zostaje kol. Wawrzyniec Widera.
4. Sekretarzem zostaje kol. Henryk Celary.


Do komisji rewizyjnej zaproponowano:
1. Eugeniusz Franke -39 głosów
2. Benon Przybyłek - 41 głosów
3. Jan Skowronek - 37 głosów
4. Andrzej Skrobek - 41 głosów
5. Henryk Zuber - 34 głosów
6. Roman Zwadło - 21 głosów

Do komisji Rewizyjnej nie wszedł kol. Roman Zwadło.

Przewodniczącym członkowie komisji wybrali kol. Benona Przybyłka, jego zastępcę kol.Jana Skowronka, a Sekretarzem Eugeniusza Franke.

Do sądu koleżeńskiego zaproponowano:
1. Józef Budny - 35 głosów
2. Józef Bula - 38 głosów
3. Waldemar Kawalec - 30 głosów
4. Kryspin Lubos - 43 głosów
5. Stefan Pitsz – 29 głosów
6. Czesław Wałowski - 36 głosów

W skład sądu nie wszedł kol. Pitsz Stefan.
Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego wybrano kol. Kryspina Lubosa, a sekretarzem kol.Józefa Bula.
© 2010 by SKOWRON